Όροι υπηρεσιών

Όροι υπηρεσιών

sample-11ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΤΗΣ SMARTDATA.GR Ενώ η πληροφόρηση είναι ακρογωνιαίος λίθος της δυνατότητας μας να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ,το σημαντικότερο απόκτημα μας είναι η εμπιστοσύνη των πελατών μας .Η διαφύλαξη των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες μας και η αποκλειστική τους χρήση για την εξυπηρέτηση των πελατών μας αποτελεί άμεση προτεραιότητα για όλους εμάς που εργαζόμαστε στην εδω Η Smartdata.gr σαν μια Ατομικη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, νοιάζεται για την φήμη της. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό για μας οι πελάτες μας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας και γενικότερα το Διαδίκτυο με ευθύνη και συνέπεια H πλειονότητα των πελατών μας υπάγεται στην κατηγορία αυτή και σπανίως ανατρέχουν στην πολιτική μας. Παρ ’όλα ταύτα οι παρακάτω αρχές παροχής υπηρεσιών και χρήσης αποτελούν δεσμευτικούς όρους για όλους τους πελάτες μας ανεξαιρέτως και η μη συμμόρφωση μ’ αυτούς έχουν ως συνέπεια την δέσμευση ή και τερματισμό του λογαριασμού του πελάτη: Προσβολές επί των τύπων. Στις μη αποδεκτές ενέργειες συμπεριλαμβάνονται το spamming (αποστολή μη ζητηθέντων διαφημιστικών σ’ αυτούς με τους οποίους ο πελάτης δεν έχει επαγγελματική συνεργασία, αποστολή διαφημιστικών εκτός θέματος σε newsgroups), το spoofing (χρήση μιας return e-mail διεύθυνσης η οποία δεν είναι η έγκυρη reply διεύθυνση του αποστολέα ή αποστολή ενός μηνύματος e-mail το οποίο δεν περιέχει αρκετές πληροφορίες οι οποίες να καθιστούν ικανό τον παραλήπτη να αναγνωρίσει την ακριβή προέλευσή του), το παθητικό spamming (προώθηση ενός Web Site φιλοξενούμενου από την smartdata.gr κάνοντας spamming από άλλη πηγή), το trolling (αποστολή ενός αντιγνωμούμενου μηνύματος σε newsgroup έτσι ώστε να προκληθούν απαντήσεις), το mailbombing (κατακλυσμός ενός χρήστη με e-mail χωρίς πρόθεση ανταπόκρισης), η παραγωγή μεγαλύτερου όγκου εξερχόμενων mail από έναν φυσιολογικό χρήστη (πάνω από το 10% των διαθέσιμων πόρων του συστήματος), και η συνδρομή κάποιου άλλου σε μια mailing list χωρίς την προηγούμενη άδειά του. Ένα μήνυμα θεωρείται μη ζητηθέν εάν σταλεί σε αντίθεση με το κεφάλαιο ενός newsgroup ή αν σταλεί σε παραλήπτη που δεν το έχει προηγουμένως ζητήσει. Κάνοντας μια διεύθυνση e-mail γνωστή στο κοινό δεν συνιστά και ζήτηση απαντήσεων σ’ αυτήν. Η διάθεση μαζικών προγραμμάτων e-mail επίσης απαγορεύεται. Όλοι οι παραλήπτες μιας mailing list πρέπει να έχουν κάνει προσωπικώς συνδρομή. Επίσης οι mailing lists δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αποστολή μη ζητηθέντων e-mail. Εάν δεν είστε σίγουροι για το αν οι πράξεις σας αντιβαίνουν στους όρους αυτούς, επικοινωνήστε μαζί μας σ’ αυτή την διεύθυνση: abuse@smartdata.gr Παραβίαση του νόμου. Οι υπηρεσίες της μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους σκοπούς. Η παρανομία συμπεριλαμβάνει αλλά δεν αποτελείται μόνο από: εμπόριο ναρκωτικών˙ εμπόριο όπλων˙ αναρμόδια προσπάθεια εισόδου σε υπολογιστικό σύστημα πειρατεία (διανομή υλικού σε παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας) στοιχήματα σχέδια εξαπάτησης διακίνηση και προβολή άσεμνου υλικού˙ αποστολή μηνύματος ή κατοχή περιεχομένου που να είναι άσεμνο, ασελγές, λάγνο, βρώμικο, ή αναξιοπρεπές με πρόθεση να εκνευρίσει, απειλήσει, παρενοχλήσει, ή να βλάψει κάποιο άλλο πρόσωπο˙ απειλή σωματικής βλάβης προς τρίτους˙ παραβίαση των όποιων νομοθετικών διατάξεων, τοπικών και διεθνών. Επίσης απαγορεύεται η σύνδεση (link) σε παράνομο υλικό. Η Smartdata διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα αρχεία του συστήματος, τα e-mail, και όποια άλλη πληροφορία στους server μας για παράνομο περιεχόμενο και υλικό ή για όποιον άλλο λόγο κρίνεται απαραίτητο. Πορνογραφία. Η πορνογραφία και εμπορεύματα σχετικά μ’ αυτήν ή σύνδεσμοι (links) με σχετικό υλικό, ακόμη και αν είναι νόμιμο, δεν γίνεται αποδεκτή στους servers της Παραβίαση ορίων των πόρων των server της . Η λειτουργία προγραμμάτων μέσα στους server της χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, δεν είναι αποδεκτή. Επιπλέον, όποια χρήση του 10% και άνω των πόρων του συστήματος μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα το σύστημα και δεν γίνεται αποδεκτή. Εάν ποτέ η χρήση σας ξεπεράσει το όριο του 10% των πόρων, ο λογαριασμό σας μπορεί να τερματιστεί άμεσα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η κίνηση bandwidth ενός domain ξεπεράσει τα 5GB. Η SMARTDATA μπορεί να δηλώσει ένα επιπλέον domain name να βλέπει στην δική σας IP για 51euro/Έτος. Η χρήση scripts ή άλλων εργαλείων έτσι ώστε ένα domain name να συνδέεται άμεσα με έναν υποφάκελο δεν επιτρέπεται και αποτελεί λόγο τερματισμού του λογαριασμού. Hacking/Cracking. Η smartdata.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει παράνομες δραστηριότητες σε όποια αρμόδια αρχή για περαιτέρω δίωξη. Τα παρακάτω παραδείγματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς δεν είναι αποκλειστικά και αναφέρονται για καθοδηγητικούς σκοπούς. Μηνύματα εκπομπής server ή όποια άλλα μηνύματα τα οποία στέλνονται με βάση την διείσδυση σε άλλο άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενο δίκτυο. Προσπάθεια παράκαμψης οποιασδήποτε πιστοποίησης χρήστη (user authentication) ή ασφάλειας κάποιου προμηθευτή, δικτύου ή λογαριασμού. Πρόσβαση σε πληροφορία η οποία δεν προορίζεται για το αυτό άτομο. Εξέταση της ασφάλειας ενός δικτύου. Δημιουργία πολλαπλών διαδικασιών. Γενικότερα η όποια ενέργεια ή πρόγραμμα που είτε δημιουργήσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή όχι, λόγω διείσδυσης, θα διερευνάται και θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Η παρουσία τέτοιου είδους προγραμμάτων είτε ενεργά είτε όχι θα έχει ως συνέπεια την διακοπή ή τερματισμό του λογαριασμού του χρήστη. Ευθύνες του πελάτη. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όποια δραστηριότητα προερχόμενη από τον λογαριασμό του εκτός εάν αποδειχθεί ότι έπεσε θύμα πειρατείας (hacking) ή ανάλογης ενέργειας από τρίτο. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να ασφαλίζει το όνομα / κωδικό πρόσβασής του. Ο πελάτης καθίσταται υπεύθυνος για όλο το υλικό το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του και τοποθετήθηκε εκεί από τρίτο μέρος (όπως από τη χρήση ελεύθερων για όλους σελίδων συνδέσμων-Free For All link pages). Η χρήση των υπηρεσιών της smartdata & Smartdata.gr προϋποθέτει κοινή γνώση των γλωσσών του διαδικτύου, πρωτοκόλλων και λογισμικού. Το επίπεδο γνώσης ποικίλλει αναλόγως με την πρόθεση του χρήστη περί της χρήσης, οργάνωσης και περιεχομένου της σελίδας του. Παραδείγματα τέτοιων γνώσεων είναι : HTML, FTP, FrontPage, CGI-scripts, Telnet, Perl, Cshell scripts, περιβάλλον UNIX κ.τ.λ. Ο πελάτης συμφωνεί ότι κατέχει την απαιτούμενη γνώση για να δημιουργήσει και να συντηρεί το χώρο του. Ο πελάτης συμφωνεί ότι δεν είναι ευθύνη της Smartdata.gr να προμηθεύσει τον χρήστη με τις γνώσεις αυτές και την υποστήριξη εκτός των ορίων της συγκεκριμένης ευθύνης της Smartdata.gr για τους servers της. Backups. Πλήρη backups γίνονται κάθε εβδομάδα. Δεν δίνεται καμία εγγύηση για την ακεραιότητα των backups αυτών. Τα backups γίνονται για λόγους αποκατάστασης του server και μόνο. Είναι ευθύνη του πελάτη να διατηρεί τοπικά αντίγραφα του δικτυακού περιεχομένου και των πληροφοριών. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρεία και την ενημερώσει γι’ αυτό. Εάν συμβεί απώλεια δεδομένων από ευθύνη της Smartdata.gr, η Smartdata.gr θα προσπαθήσει να επαναφέρει τα δεδομένα του πελάτη χωρίς χρέωση. Εάν η απώλεια συμβεί λόγω αμέλειας του πελάτη να ασφαλίσει τον λογαριασμό του ή από άλλη ενέργεια αυτού, η Smartdata.gr θα προσπαθήσει να επαναφέρει τα δεδομένα από το τελευταίο αρχείο … IP Numbers.Η Smartdata.gr χρησιμοποιεί ένα ξεχωριστό backup drive σε όλους τους servers ο οποίος κάθε νύχτα παίρνει στοιχεία και κάνει back up. Εμείς δεν εγγυώμαστε την ακεραιότητα των στοιχείων σας. Ειναι ευθύνη σας να σιγουρευτείτε ότι υποστηρίζετε τα sites σας στους Η.Υ. σας. Αυτό περιλαμβάνει τις βάσεις δεδομένων σας κλπ. Παρακαλούμε προσέξτε αυτή την προειδοποίηση και σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει back up σε όλα τα sites των Η.Υ. σας. Η Smartdata.gr διατηρεί τον έλεγχο όποιας και όλων των I.P. αριθμών και διευθύνσεων που ανατίθενται στον πελάτη και διατηρεί στην δικαιοδοσία της το δικαίωμα να αλλάζει ή/και να αφαιρεί όποια ή όλες αυτές. Περιορισμός της ευθύνης. Η Smartdata.gr δεν θα είναι υπεύθυνη για όποιες διεκδικούμενες ζημιές, συμπεριλαμβανόμενων τυχαίων και εν συνεπεία ζημιών, οι οποίες ενδέχεται να ανακύψουν από τους server της Smartdata.gr αν βγουν εκτός δικτύου ή αν είναι μη προσβάσιμοι για οποιοδήποτε λόγο. Περαιτέρω, η Smartdata.gr δεν θα είναι υπεύθυνη για όποιες διεκδικούμενες ζημιές, συμπεριλαμβανόμενων τυχαίων και εν συνεπεία ζημιών, οι οποίες προέρχονται από την καταστροφή ή διαγραφή οποιασδήποτε ιστοσελίδας σε server της Smartdata.gr. Όλες οι ζημιές θα περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό της υπηρεσίας.Δωρεάν webhosting
Με κάθε αγορά νέου ονόματος ιντερνετ δικαιούστε 80 με 100 mb χώρο στο σερβερ μας
Ο χώρος δωρεάν θα διατηρηθεί όσο διατηρείτε την smartdata.gr ως καταχωριτη σας στο όνομα χώρου.
Η Smartdata.gr θα είναι ο μόνος κριτής του τι και τι δεν παραβαίνει τους όρους της Αποδεκτής Πολιτικής Χρήσης. Η Smartdata.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποιονδήποτε λογαριασμό σε οποιαδήποτε

στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο που προκαλεί βλάβη σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα πελάτη της Smartdata.gr. Η Smartdata.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει όποιο προπληρωμένο ποσό για οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία αφαιρέθηκε λόγω παραβίασης της πολιτικής αυτής. Η Smartdata.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, ακυρώσει ή περιορίσει της υπηρεσίες της κατά την δική μας και μόνο κρίση. Η Smartdata.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την Αποδεκτή Πολιτική Χρήσης χωρίς προηγούμενη αναφορά ή ειδοποίηση. Η μη εφαρμογή οποιουδήποτε μέρους της Αποδεκτής Πολιτικής Χρήσης, δεν συνιστά συναίνεση. Ολόκληρη Συμφωνία Η Συμφωνία αυτή, μαζί με όποιο άλλο έγγραφο ή συμφωνία αναφέρεται συγκεκριμένα εντός αυτής, αντιπροσωπεύει ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ των μελών, και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη Σημείωση: Οι ονομασίες εταιριών, προϊόντων, δεδομένων και στοιχείων δικτυακών τόπων που αναφέρωνται στο web site μας είναι είτε κατοχυρωμένες πατέντες είτε κατατεθέντα εμπορικά σήματα ή τίτλοι άλλων εταιριών. Η Smartdata.gr δημοσιεύει τα παραπάνω ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση δε συσχετίζεται με τους κατασκευαστές αυτών. Όλα τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους χρήσης των ανωτέρω εταιριών, αποκλειστικά υπ’ ευθύνη του χρήστη. Ο αιτούμενος Δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι: Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή. Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.