Τιμοκατάλογος Ονομάτων Χώρου

Τιμοκατάλογος Ονομάτων Χώρου

about_32
Τιμοκατάλογος Ονομάτων Χώρου

Υπηρεσίες Διαχείρισης ονομάτων στο .GR Domain
Κατοχύρωση ονόματος .GR Domain για 2 έτη 30,00€
Μεταβίβαση/Αλλαγή ονόματος δικαιούχου ονόματος 35,00
Ανανέωση ονόματος .GR Domain για 2 έτη 30€
Κατοχύρωση ονόματος .EU Domain για 1 έτος 30,00€
Ανανέωση ονόματος .EU Domain για 1 έτος 30,00€
Υπηρεσίες Διαχείρισης ονομάτων στα διεθνή Domains .com/.org/.net
Κατοχύρωση ονόματος .com/.org/.net Domain για 1 έτος 25,00€
Ανανέωση ονόματος .com/.org/.net Domain για 1 έτος 25,00€\
Κατοχύρωση ονόματος .info για 1 έτος 25,00€
Ανανέωση ονόματος .org Domain για 1 έτος 25,00€